Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009


UMBERTO SABALa capra

Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d'erba, bagnata
dalla pioggia, belava.

Quell'uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.

In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.Η κατσίκα


Μίλησα σε μια κατσίκα.
Ήτανε μόνη στο βοσκοτόπι, ήτανε δεμένη.
Xορτασμένη από το χόρτο, μουσκεμένη
απ’ τη βροχή, βέλαζε.

Αυτό το ίδιο βέλασμα ήταν αδελφικό
με τη λύπη μου. Κι εγώ απάντησα, πρώτα
γι’ αστείο, έπειτα γιατί ο πόνος είναι αιώνιος,
έχει μια φωνή και δεν αλλάζει.
Αυτή η φωνή ακουγόταν
να στενάζει σε μια κατσίκα μοναχική.

Σε μια κατσίκα με όψη σημιτική
ακουγόταν να θρηνεί κάθε άλλο κακό,
κάθε άλλη ζωή.

Απόδοση
Γιάννης Βούλτος

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009


WALT WHITMANWhen I Read The Book

WHEN I read the book, the biography famous,

And is this, then, (said I,) what the author
calls a man's life?

And so will some one, when I am dead and gone,
write my life?

(As if any man really knew aught of my life;
Why, even I myself, I often think,
know little or nothing of my real life;

Only a few hints--a few diffused, faint clues
and indirections,

I seek, for my own use, to trace out here.)Όταν διάβασα το βιβλίο

Όταν διάβασα το βιβλίο, τη βιογραφία την περίφημη,
Και είναι αυτό λοιπόν (είπα εγώ) που ο συγγραφέας
αποκαλεί ζωή ενός ανθρώπου;

Και έτσι κάποιος, όταν είμαι πεθαμένος και χαμένος,
θα γράψει για τη ζωή μου;

(Σάμπως κανένας άνθρωπος δε γνώρισε αληθινά
κάτι από τη ζωή μου·

Γιατί, ακόμα κι ο ίδιος, σκέφτομαι συχνά,
γνωρίζω ελάχιστα ή τίποτα για την πραγματική μου τη ζωή·

Μόνο μερικές νύξεις - μερικές διάχυτες, αμυδρές ενδείξεις
κι απατηλότητες,

Ζητώ, για δική μου χρήση, να εξιχνιάσω εδώ.)

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009


JEAN MORÉASJe songe aux ciels marins ...

Je songe aux ciels marins, à leurs couchants si doux,
A l'écumante horreur d'une mer démontée,
Au pêcheur dans sa barque, aux crabes dans leurs trous,
A Néere aux yeux bleus, à Glaucus, à Protée.

Je songe au vagabond supputant son chemin,
Au vieillard sur le seuil de la cabane ancienne,
Au bûcheron courbé, sa cognée à la main,
A la ville, à ses bruits, à mon âme, à sa peine.Συλλογιέμαι τους θαλάσσιους ουρανούς ...

Συλλογιέμαι τους θαλάσσιους ουρανούς, τα τόσο ηδονικά τους
ηλιοβασιλέματα,
Την αφρισμένη φρίκη μιας θάλασσας φουρτουνιασμένης,
Τον ψαρά μέσα στη βάρκα του, τα καβούρια μέσα
στις τρύπες τους,
Το Νηρέα με τα γαλανά τα μάτια, το Γλαύκο, τον Πρωτέα.

Συλλογιέμαι τον αλήτη που λογαριάζει το δρόμο του,
Το γέροντα στο κατώφλι της παλιάς καλύβας,
Τον ξυλοκόπο σκυμμένο, το τσεκούρι του στο χέρι,
Την πολιτεία, τα βουητά της, την ψυχή μου, τη θλίψη της.

Απόδοση στα ελληνικά

Γιάννης Βούλτος

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009


EUGENIO MONTALEAltro effetto di luna

La trama del carrubo che si profila
nuda contro l'azzurro sonnolento,
il suono delle voci, la trafila
delle dita d'argento sulle soglie,

la piuma che si invischia, un trepestìo
sul molo che si scioglie
e la feluca già ripiega il volo
con le vele dimesse come spoglie.Άλλος σεληνιασμός

Το υφάδι της χαρουπιάς που προβάλλει
γυμνό απέναντι στο γλαρωμένο γαλανό,
ο ήχος της φωνής, η επανάληψη
των ασημένιων δαχτύλων στα κατώφλια,

το φτερό που μπερδεύεται, μια ποδοβολή
στην προκυμαία που διασκορπίζεται
και η φελούκα κιόλας χαμηλώνει την ορμή
με τα πανιά φτωχά σα λάφυρα.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009


PHILIP LARKINI Have Started to Say


I have started to say

"A quarter of a century"
Or "thirty years back"
About my own life.

It makes me breathless
It's like falling and recovering
In huge gesturing loops
Through an empty sky.

All that's left to happen
Is some deaths (my own included).
Their order, and their manner,
Remain to be learnt.Έχω Αρχίσει να Λέω


Έχω αρχίσει να λέω
«Ένα τέταρτο του αιώνα»
Ή «τριάντα χρόνια πίσω»
Σχετικά με τη δική μου ζωή.

Τούτο μου κόβει την ανάσα
Είναι σα να πέφτω και να ξεγυρίζω
Σε πελώριους βρόχους που χειρονομούν
Μέσα από έναν άδειο ουρανό

Κι αυτό που απόμεινε να συμβεί
Είναι κάποιοι θάνατοι (κι ο δικός μου λογαριάζεται).
Η σειρά τους και το είδος τους
Μένουν να μαθευτούν.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009


JULES LAFORGUEIII

Oui, c'est au cimetière
Qu'on vit après la mort;
Sur l’oreiller de pierre
Le trépassé s'endort.
Mais quand l’ombre s'étale
Il soulève sa dalle
Et de sa tombe il sort.III

Ναι, είναι στο κοιμητήριο
Που έχει ζωή μετά το θάνατο·
Πάνω στο πέτρινο προσκέφαλο
Κοιμάται ο πεθαμένος.
Μα όταν το σκοτάδι απλώνεται
Ανασηκώνει την ταφόπλακα
Κι από το μνήμα του προβάλλει.

La chanson des morts
Απόσπασμα
Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009


LUIGI PIRANDELLOINCONTRO

E ancor cammino,
senza destino;
non son vicino
e ni lontan.
Buona sera, mi t’ inchino.
Sono la Morte e ti porgo la man.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κι ακόμα βαδίζω,
χωρίς πεπρωμένο·
δεν είμαι κοντά
κι ούτε μακριά.
Καλησπέρα, σου υποκλίνομαι.
Είμαι ο Χάρος και σου δίνω το χέρι.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009


Μνήμη Φραγκίσκας ΚεφαλλωνίτουΚεριά
Καίγουν τη νύχτα
Σιωπηλά
Στην καταιγίδα
Κεριά
Φωτίζουν το χρόνο
Τη γραφή
Για να προβάλει
Το Φως
Απαύγασμα
Απ’ τα σκοτάδια
Της ψυχής
Γυμνής


Γιάννης Βούλτος

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009


OGDEN NASHThe Wasp

The wasp and all his numerous family

I look upon as a major calamity.
He throws open his nest with prodigality,
But I distrust his waspitality.Η Σφήκα

Τη σφήκα κι όλη την πολυπληθή της οικογένεια
Θεωρώ ως μείζονα πανωλεθρία.
Εγκαταλείπει τη φωλιά της ανοιχτή με ασωτία,
Αλλά δεν εμπιστεύομαι τη σφηκοξενία.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009


PAUL VERLAINESoleils couchants


Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
La mélancolie
Berce de doux chants
Mon coeur qui s'oublie
Aux soleils couchants.
Et d'étranges rêves,
Comme des soleils
Couchants sur les grèves,
Fantômes vermeils,
Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
À de grands soleils
Couchants sur les grèves.Ήλιοι που βασιλεύουν


Μιαν αυγή ξεθωριασμένη
Ρέει απ’ τους αγρούς
Η θλίψη
Από τους ήλιους που βασιλεύουν.
Η θλίψη
Βαυκαλίζει με τραγούδια ηδονικά
Την καρδιά μου που ξεχνιέται
Στους ήλιους που βασιλεύουν.
Κι από όνειρα παράξενα,
Όπως οι ήλιοι
Που βασιλεύουν στ’ ακρογιάλια,
Φάσματα ροδοκόκκινα,
Παρελαύνουν ασταμάτητα,
Παρελαύνουν, όμοια
Με μεγάλους ήλιους
Που βασιλεύουν στ’ ακρογιάλια.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος