Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΠΙΣΤΟΣ
Καθεύδω
κι ονειρεύομαι
το σώμα μου
ξαπλωμένο
στο κρεβάτι
το πνεύμα μου
να φέρνει βόλτες
στον κόσμο
κι εμένα
να πιστεύω
στα όνειρα
Γιάννης Βούλτος