Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015


ΜΑΞ ΕΡΝΣΤ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, 1913

ENTARTETE KUΝST
Ούτε τον δίκασαν
Ούτε τον αφόρισαν
Όπως κάποιους άλλους
Άλλοτε

Αρκέστηκαν
Να τον χαρακτηρίσουν
Εκφυλισμένο καλλιτέχνη

Και τον άφησαν ελεύθερο
Να γράφει
Αλογόκριτα

Γιατί ο κόσμος
Είναι κείνος που θα κρίνει
Είπαν εκείνοι
Που άλλοτε
Δίκαζαν
Κι αφόριζανΓιάννης Βούλτος