Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015


ΜΑΞ ΕΡΝΣΤ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, 1913