Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014


ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Κουράστηκε
Στο σπίτι της
Στιχάκια να σκαρώνει
Και βγήκε βόλτα
Στην πλατεία.
Για κακή της τύχη
Τα παγκάκια
Τα είχαν καταλάβει
Μετανάστες
Κι έτσι της χάλασε
Η αναψυχή.
Κατόπιν κατήγγειλε
Αρμοδίως
Στο κοινό της
Το γεγονός

Κουράστηκε
Στο σπίτι του
Να γράφει
Ποιήματα μαχαίρια
Που του μπήγονταν στις σάρκες
Και βγήκε βόλτα
Στην πλατεία.
Για καλή του τύχη
Μόλις τον είδαν
Οι μετανάστες
Απ’ τα παγκάκια
Έτρεξαν πάνω του
Και του σκούπισαν τα αίματα.
Τότε αυτός
Τους χάρισε
Τα  μαχαίρια του Γιάννης Βούλτος