Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ENTARTETE KUΝST
Ούτε τον δίκασαν
Ούτε τον αφόρισαν
Όπως κάποιους άλλους
Άλλοτε

Αρκέστηκαν
Να τον χαρακτηρίσουν
Εκφυλισμένο καλλιτέχνη

Και τον άφησαν ελεύθερο
Να γράφει
Αλογόκριτα

Γιατί ο κόσμος
Είναι κείνος που θα κρίνει
Είπαν εκείνοι
Που άλλοτε
Δίκαζαν
Κι αφόριζανΓιάννης Βούλτος