Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

WALT WHITMANWhen I Read The Book

WHEN I read the book, the biography famous,

And is this, then, (said I,) what the author
calls a man's life?

And so will some one, when I am dead and gone,
write my life?

(As if any man really knew aught of my life;
Why, even I myself, I often think,
know little or nothing of my real life;

Only a few hints--a few diffused, faint clues
and indirections,

I seek, for my own use, to trace out here.)Όταν διάβασα το βιβλίο

Όταν διάβασα το βιβλίο, τη βιογραφία την περίφημη,
Και είναι αυτό λοιπόν (είπα εγώ) που ο συγγραφέας
αποκαλεί ζωή ενός ανθρώπου;

Και έτσι κάποιος, όταν είμαι πεθαμένος και χαμένος,
θα γράψει για τη ζωή μου;

(Σάμπως κανένας άνθρωπος δε γνώρισε αληθινά
κάτι από τη ζωή μου·

Γιατί, ακόμα κι ο ίδιος, σκέφτομαι συχνά,
γνωρίζω ελάχιστα ή τίποτα για την πραγματική μου τη ζωή·

Μόνο μερικές νύξεις - μερικές διάχυτες, αμυδρές ενδείξεις
κι απατηλότητες,

Ζητώ, για δική μου χρήση, να εξιχνιάσω εδώ.)

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος