Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

JULES LAFORGUEIII

Oui, c'est au cimetière
Qu'on vit après la mort;
Sur l’oreiller de pierre
Le trépassé s'endort.
Mais quand l’ombre s'étale
Il soulève sa dalle
Et de sa tombe il sort.III

Ναι, είναι στο κοιμητήριο
Που έχει ζωή μετά το θάνατο·
Πάνω στο πέτρινο προσκέφαλο
Κοιμάται ο πεθαμένος.
Μα όταν το σκοτάδι απλώνεται
Ανασηκώνει την ταφόπλακα
Κι από το μνήμα του προβάλλει.

La chanson des morts
Απόσπασμα
Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος