Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

OGDEN NASHThe Wasp

The wasp and all his numerous family

I look upon as a major calamity.
He throws open his nest with prodigality,
But I distrust his waspitality.Η Σφήκα

Τη σφήκα κι όλη την πολυπληθή της οικογένεια
Θεωρώ ως μείζονα πανωλεθρία.
Εγκαταλείπει τη φωλιά της ανοιχτή με ασωτία,
Αλλά δεν εμπιστεύομαι τη σφηκοξενία.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος