Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

PHILIP LARKINI Have Started to Say


I have started to say

"A quarter of a century"
Or "thirty years back"
About my own life.

It makes me breathless
It's like falling and recovering
In huge gesturing loops
Through an empty sky.

All that's left to happen
Is some deaths (my own included).
Their order, and their manner,
Remain to be learnt.Έχω Αρχίσει να Λέω


Έχω αρχίσει να λέω
«Ένα τέταρτο του αιώνα»
Ή «τριάντα χρόνια πίσω»
Σχετικά με τη δική μου ζωή.

Τούτο μου κόβει την ανάσα
Είναι σα να πέφτω και να ξεγυρίζω
Σε πελώριους βρόχους που χειρονομούν
Μέσα από έναν άδειο ουρανό

Κι αυτό που απόμεινε να συμβεί
Είναι κάποιοι θάνατοι (κι ο δικός μου λογαριάζεται).
Η σειρά τους και το είδος τους
Μένουν να μαθευτούν.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος