Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

TED HUGHESTheology


"No, the serpent did not
Seduce Eve to the apple.
All that's simply
Corruption of the facts.

Adam ate the apple.
Eve ate Adam.
The serpent ate Eve.
This is the dark intestine.

The serpent, meanwhile,
Sleeps his meal off in Paradise -
Smiling to hear
God's querulous calling."Θεολογία


"Όχι, το φίδι δεν
Αποπλάνησε την Εύα με το μήλο.
Όλα αυτά είναι απλώς
Παραφθορά των γεγονότων.

Ο Αδάμ έφαγε το μήλο.
Η Εύα έφαγε τον Αδάμ.
Το φίδι έφαγε την Εύα.
Αυτό είναι το σκοτεινό έντερο.

Το φίδι, εν τω μεταξύ,
Κοιμάται χωνεύοντας το γεύμα στον Παράδεισο -
Χαρούμενο που ακούει
Του Θεού το οξύθυμο κάλεσμα. "

Απόδοση
Γιάννης Βούλτος