Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

EDWARD ESTLIN CUMMINGSIf


If freckles were lovely, and day was night,

And measles were nice and a lie warn't a lie,
Life would be delight,-
But things couldn't go right
For in such a sad plight
I wouldn't be I.

If earth was heaven, and now was hence,
And past was present, and false was true,
There might be some sense
But I'd be in suspense
For on such a pretense
You wouldn't be you.

If fear was plucky, and globes were square,
And dirt was cleanly and tears were glee
Things would seem fair,-
Yet they'd all despair,
For if here was there
We wouldn't be we.
Αν


Αν οι φακίδες ήταν υπέροχες, κι η μέρα ήτανε νύχτα,
Κι η ιλαρά ήταν ευχάριστη κι ένα ψέμα δε ήτανε ψέμα
Η ζωή θα ’ταν απόλαυση, -
Αλλά τα πράματα δεν θα πήγαιναν καλά
Γιατί σε τέτοιο χάλι θλιβερό
Εγώ δε θα ’μουν εγώ.

Αν η γη ήταν παράδεισος, και το τώρα ήταν μακριά,
Κι ήταν τα παλιά παρόν, κι ο ψευδής αληθινός,
Κάποια λογική θα υπήρχε
Μα θα ήμουν σ’ αγωνία
Γιατί με μια τέτοια αξίωση
Εσύ δε θα ’σουν εσύ.

Αν ο φόβος ήταν εύψυχος, και οι σφαίρες ήταν τετράγωνες,
Κι η βρωμιά ήταν καθαρή και τα δάκρυα ήταν χαρά
Τα πράματα θα φαίνονταν ωραία, --
Μολαταύτα, όλοι θα ’ταν σε απόγνωση,
Γιατί αν το εδώ ήταν εκεί
Εμείς δεν θα ’μασταν εμείς.

Απόδοση
Γιάννης Βούλτος