Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

DAVID HERBERT LAWRENCEBelief


Forever nameless

Forever unknwon
Forever unconceived
Forever unrepresented
yet forever felt in the soul.
Πίστη


Για πάντα ανώνυμη
Για πάντα άγνωστη
Για πάντα ασύλληπτη
Για πάντα ανέκφραστη
όμως για πάντα αισθητή στην ψυχή.

Απόδοση
Γιάννης Βούλτος