Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

LANGSTON HUGHESI, Too, Sing America


I, too, sing America.


I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I'll be at the table
When company comes.
Nobody'll dare
Say to me,
"Eat in the kitchen,"
Then.

Besides,
They'll see how beautiful I am
And be ashamed--

I, too, am America.

Εγώ, Επίσης, Τραγουδώ την Αμερική


Εγώ, Επίσης, τραγουδώ την Αμερική.

Είμαι ο πιο σκούρος αδερφός.
Με στέλνουν να φάω στην κουζίνα
Όταν η παρέα έρθει,
Αλλά γελώ
Και τρώω καλά,
Και δυναμώνω.

Αύριο,
Θα είμαι στο τραπέζι
Όταν η παρέα έρθει.
Κανείς δε θα τολμήσει
Να μου πει,
«Φάε στην κουζίνα,»
Τότε.

Άλλωστε,
Θα δουν πόσο ωραίος είμαι
Και θα ντραπούν-

Εγώ, Επίσης, είμαι Αμερική.

Απόδοση στα ελληνικά
Γιάννης Βούλτος