Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

JACK KEROUACAll day long
wearing a hat
that wasn't on my head.
Ολημερίς
να φορώ ένα καπέλο
που δεν ήταν στο κεφάλι μου.

American Haiku
Απόσπασμα

Απόδοση
Γιάννης Βούλτος