Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Αφή


Πέντε χαλκάδες
Μας δένουν πιστάγκωνα
Χαλκεύουν
Τ' Ωραίο
Το Μεγάλο
Και τ' Αληθινό

2008 Ανέκδοτο