Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008


Είμαστε παρόντες
Σε χώρους διάτρητους
Αναμοχλεύοντας
Αιώνιους πειρασμούς

Απόσπασμα από το ποίημα "Μηδετέρωσε" της συλλογής "Η Κατακρήμνιση των Αστέρων" (1993)