Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Άνθρωποι και μουσική


Η φωνή των ανθρώπων
Η φωνή της μουσικής τους
Η κραυγή τους
Η κραυγή της
Η σιωπή τους
Η σιωπή της

Πως άραγε θα ήταν
Αν οι άνθρωποι
Και η μουσική τους
Ένωναν
Τη φωνή
Την κραυγή
Τη σιωπή τους


Από τη συλλογή "Οκρίβαντες και Οκλαδίες" (2007)