Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Με αφιέρωση


Στον Β. Β.

Αγόρασα το βιβλίο
Ενός Συγγραφέα
Πούλησε την ψυχή μου
Στον άγγελο


2008 Ανέκδοτο