Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Από τον Τοίχο


Ο Ποιητής
Δεν κάνει καριέρα
Κάνει σαμποτάζ