Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Εκδόσεις


Έπαθλα και τίτλους
Τούτους τους καιρούς
Πασχίζεις ν’ αποσπάσεις
Πουλάς την οδύνη σου
Σε παζάρια
Επωνυμίας και Καταξίωσης

Στοχάσου όμως γιατί
Ο Ποιητής
Δε μετράει αργύρια
Στα πρόπυλα
Της συντεχνίας

Γιάννης Βούλτος