Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Επίγραμμα ΙΙΕγώ ο θεός
Σωριασμένος στην άσφαλτο

Εγώ ο άνθρωπος
Καθισμένος στο κράσπεδο


Γιάννης Βούλτος, "Παραθήκη"