Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008


Θάλασσα νεκρή
μετρά τις κατάρες μας
το καλοκαίρι

Γιάννης Βούλτος