Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Καθισμένοι για χρόνια
Γύρω από το ίδιο τραπέζι
Πάντα οι ίδιοι νεκροί
Επαναλαμβάνουν
Τις ίδιες κουβέντες
Μιλούν ακατάπαυστα
Για τη ζωή που δεν έζησαν
Για τη ζωή που δε ζουν


Γιάννης Βούλτος