Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΘΕΡΙΑ ΑΝΗΜΕΡΑ
Στο μικρό το ψαροχώρι
Που κάνουνε κουμάντο οι εμπόροι
Χαλάσανε την κλειδωνιά της εκκλησιάς 
Ανήμερα Δεκαπενταύγουστο
Θεριά ανήμερα 
Δεκαπενταύγουστο
Χαλάσανε την κλειδωνιά 
Της μικρής της εκκλησιάς 
Στο ψαροχώρι  
Που κυβερνάνε οι εμπόροι
Κι ο μαύρος ο παπάς 
Δεν μπόρηγε νˊ ανοίξει
Να λειτουργήσει 
Στο ψαροχώρι  
Που το ορίζουν οι εμπόροι
Ανήμερα Δεκαπενταύγουστο 
Θεριά ανήμερα 
Δεκαπενταύγουστο
Στο μικρό το ψαροχώρι
Που το χαλάσαν οι εμπόροι
Αφήκανε τσου χριστιανούς 
Αλειτούργητους


Γιάννης Βούλτος