Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙΤις χείμαιρες που κυνηγάς
Εσύ να τις έχεις καμωμένες
Όχι άλλοι


Γιάννης Βούλτος