Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

21 ΜΑΡΤΙΟΥ



Δεν έχει ανάγκη
Από γιορτές
Η Ποίηση
Γιορτάζει
Και πενθεί
Την κάθε μέρα



Γιάννης Βούλτος