Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΘΕΛΓΗΤΡΟ         I was formerly a poet and a tyrant;
         now I'm an artist and an anarchist!
                                    Oscar Wilde


Δεν τον ενδιέφερε
δημοφιλής να καταστεί
Δεν τον ενδιέφεραν
βραβεύσεις
στα κράτη των Κρετίνων

Το μόνο που τον έθελγε
ήταν να αποτυπώνει στο χαρτί
τα πεσμένα φύλλα
από τους φθινοπωρινούς του περιπάτους


Γιάννης Βούλτος