Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΤΑΓΗ
Τον ποιητή Του Φου
Τον κάλεσαν να διδαχτεί εκεί που πρέπει να  διδάξει
Τον κάλεσαν να υποταχτεί στους ήδη υποταγμένους
Και κείνος τους απάντησε
-  Είμαι κι εγώ υποταγμένος
      Στην ελευθερία μου
        Που την έχω διδαχτεί
          Και είμαι ταγμένος
            Να τη διδάξωΓιάννης Βούλτος