Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΠΟΙΗΤΗΤον καιρό ετούτο
Η λεξιμαστροπεία
Κι η δουλικότητα
Σε καθιστά
ακαδημαϊκό
Η Απλότητα
Κι ο Αγώνας
Σε καθιστά
Άσημο

Επίλεξε!


Γιάννης Βούλτος