Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΒΙΟΠΑΛΗ

Σήμερα που παλεύουμε


Για το βιός μας


Σ’ έναν τόπο φτενό


Σ’ ένα χώμα ανυπάκουο


Να μην πλανηθούμε


Να μη λησμονήσουμε


Πως το βιός μας αυτό


Είναι ο βίος


Εντός μαςΓιάννης Βούλτος