Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Καθρέφτης


Στο Νίκο Βεντουρή


Ξυπνώ τη νύχτα

Κοιτάζω στον καθρέφτη

Με μάτια κλειστά


Διακρίνω τότε

Τους δικούς μου νεκρούς

Πίσω απ’ τη σιωπή τους


Να προσπαθούν

Μέσ’ από το στόμα μου

Να βγάλουν φωνή


Να με καλέσουν

Στο άψυχο σπίτι τους

Εκεί να πλαγιάσω


Γιάννης Βούλτος