Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008Φερώνυμοι ποιητές
Είσαστε σεις που κάθε μέρα
Δικάζετε την Ποίηση
Και την καταδικάζετε
Ισόβια
Στις φυλακές της αγοράς
Εσείς οι αγοραίοι
Νομίζετε πως θα σωφρονιστεί


Γιάννης Βούλτος