Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Γιώργος Καφταντζής (1920-1998)