Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2008

ΞεχασμέναΒρίσκω ξεχασμένα
στις τσέπες μου ποιήματα
Άλλοι βρίσκουν χρήματα

Γιάννης Βούλτος (2008)