Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Χαϊκού του φίλουΦίδι ο φίλος
Φιλεύει το φαρμάκι
Φριχτό φυλαχτό

Γιάννης Βούλτος (2008)